Verduurzamen


Wie is Bartels BV Verduurzamen?

Bartels BV Verduurzamen is gespecialiseerd in het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen zowel zakelijk als voor particulieren. Tot de klantenkring behoren particulieren, woningcorporaties, gemeentes en aannemers.

Bartels BV Verduurzamen maakt deel uit van Bartels BV, dat reeds 40 jaar een toonaangevend bedrijf is op het gebied van metalen gevels, daken en lichtstraten.

We werken samen met partners om het totaalconcept te kunnen bieden op het gebied van:

 • geïsoleerde systemen voor dak, wand en gevel
 • zonnepanelen
 • advies en calculaties t.a.v. verduurzaming
 • de wet natuurbescherming
 • bouwvergunningen

Met de jarenlange expertise en ervaringen van Bartels BV en onze partners willen we op een innovatieve wijze onze klanten helpen om hun doelstellingen ten aanzien van de verduurzaming van de gebouwde omgeving te behalen.

Producten/Diensten

Het probleem

De doelstellingen voor woningcorporaties:

 • Kortetermijndoelstelling: het realiseren van een gemiddeld label B in 2021
 • Einddoelstelling voor 2050: alle woningen in Nederland CO2-neutraal

“Corporaties willen drie van de vier woningen verduurzamen door ze te renoveren tot nul-op-de-meter-woning (38 procent) of door ze maximaal te isoleren en er zonnepanelen op te installeren (38 procent). Voor de overige half miljoen woningen bestaan de plannen uit isoleren binnen dan wel buiten de schil van het huis. De maatregelen aan de woning die corporaties kunnen nemen, leveren een CO2-reductie op van 70 procent. De andere 30 procent moet komen van verduurzaming van de externe energiebronnen voor de huizen, bijvoorbeeld warmtenetten.” (Bron: https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/routekaart/aedes-hoe-verduurzamen.html)

Door de gestegen bouw- en materiaal kosten is het momenteel vaak financieel niet haalbaal om (sociale) huurwoningen aan te passen naar nul-op-de-meter (NOM), bijna energie neutraal gebouw (BENG) of CO2-neutraal.

Onze oplossing

Onze duurzame oplossing concentreert zich op de eerste 2 stappen van de Trias Energetica

 1. Beperk het energieverbruik
 2. Gebruik duurzame energiebronnen

Een complete renovatie van woningen tot nul-op-de-meter-woning of door deze maximaal te isoleren en er zonnepanelen op te installeren is momenteel vaak financieel niet haalbaar.

Onze oplossing voor dit probleem bestaat er uit om de renovatie niet in 1 keer maar in verschillende fases uit te voeren. Hierdoor kan zowel aan de kortetermijndoelstelling voor het realiseren van een gemiddeld label B in 2021 worden voldaan als ook aan de einddoelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

We verduurzamen bestaande gebouwen door

 • verbetering van de gebouwschil door middel van het vervangen van platte en/of hellende daken door isolerende Woondak panelen met een hoge luchtdichtheid van FALK Bouwsystemen met een RC van 6,3 m²K/W om daarmee het energieverbruik voor verwarming van het gebouw te verlagen
 • installatie van PV panelen om de elektriciteitsrekening te verlagen of zelfs tot nul reduceren

Door deze aanpassingen zal de Energie-Index en het Energielabel verbeteren, waardoor het aantal huurpunten van de woning zal stijgen.

De maatregelen zijn deeloplossingen die passen in de scenario’s B (BENG 1 isoleren buiten de schil) en D (NOM) zoals gedefinieerd in de routekaart CO2-neutraal 2050 3.0 van Aedes (de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland).

De volgende stap voor de verbetering van de gebouwschil naar BENG 1 kan al voorbereid worden. Bij het plaatsen van het nieuwe dak kan de detail-aansluiting voor toekomstige isolerende gevelplaten al worden meegenomen.

Als een dak binnenkort aan renovatie toe is, is dit een goede gelegenheid om dit direct te laten vervangen door ons zeer goed geïsoleerde dak.

Stappenplan

 1. Op basis van de eisen werken we het best-passende concept uit
 2. We stellen een begin rapport op: het te verwachten energieverbruik voor verwarming en de opbrengst van de PV panelen van de gemiddelde woning
 3. We vragen de benodigde vergunningen aan inclusief voor de wet Natuurbescherming
 4. Het noodzakelijke sloopwerk voor de installatie van het nieuwe dak en de PV panelen wordt door ons uitgevoerd
 5. We leveren en monteren de Woondak panelen
 6. We leveren en monteren de PV panelen
 7. We stellen een eind rapport op: het werkelijke energieverbruik voor verwarming en de opbrengst van de PV panelen van de gemiddelde woning na 1 jaar. En daaruit voortvloeiend de besparingen rekeninghoudende met het aantal graaddagen en de volle zonuren in de jaren die vergeleken worden


Neem Contact OP >